Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.
  Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. Alle getoonde afbeeldingen zijn louter informatief en niet bindend.

 

Disclaimer

 1. This disclaimer includes the following:
  • the owner: the website owner;
  • use(s): all possible actions;
  • you: the user (visitor) of the website;
  • the content: all the website content;
 2. The following applies to the page you are currently viewing.
  By using the page, you agree to this disclaimer.
 3. The content is by the owner made with the utmost care, but the owner accepts no liability for possible errors.
 4. The owner is not responsible for content on this website linked files and/ or websites referenced.
 5. Unauthorized or improper use of the content or parts thereof infringe on intellectual property rights
 6. Permission to use the displayed content or parts thereof on publicly accessible locations should be requested in writing to us.
 7. All shown images are purely informative and not binding.